Apropå Palliativ vård…

Var går gränsen mellan “palliativ vård” och “aktiv dödshjälp”? Håller vårdsystemet (med politikernas tysta godkännande) på med att frigöra vårdplatser och minska kostnader genom att aktivt döda våra äldre? Maten för våra äldre är energi- och...