Läkaren Mikael Nordfors reder ut begreppen

Mikael Nordfors säger rakt ut och sanningsenligt vad som just nu sker och frågan är vad du väljer? Frihet eller slaveri? Om du väljer slaveri behöver du inte göra någonting då våra korrupta och lögnaktiga politiker och ämbetsmän sköter den transformationen med stöd av...

Bakgrunden till terrordåd

Hot, rädsla, globalistisk lösning Visste du att många “terrordåd” i själva verket är skådespel (false flag operations) som ska skrämma oss till underkastelse. Det behövs ett hot, vi blir rädda och sedan kommer globalisterna med lösningen som alltid innebär...