Läkaren Mikael Nordfors reder ut begreppen

Mikael Nordfors säger rakt ut och sanningsenligt vad som just nu sker och frågan är vad du väljer? Frihet eller slaveri? Om du väljer slaveri behöver du inte göra någonting då våra korrupta och lögnaktiga politiker och ämbetsmän sköter den transformationen med stöd av...

Apropå Palliativ vård…

Var går gränsen mellan “palliativ vård” och “aktiv dödshjälp”? Håller vårdsystemet (med politikernas tysta godkännande) på med att frigöra vårdplatser och minska kostnader genom att aktivt döda våra äldre? Maten för våra äldre är energi- och...