Nedan en bra sammanfattning om hur massmedia, SVT, Folkhälsomyndigheten och Regeringen spelar teater för att skrämma folket till underkastelse, för att kunna injicera ett mycket farligt “vaccin” (som inte har ett dugg med Corona att göra). Det som säger att kommande vaccin är effektivt och säkert är sataniska lögnare som vill skada dig. När du väl har injicerat denna nya typ av vaccin är dina gener för alltid kontaminerade!

Öppet brev på Facebook (från Anna Hallen Buitenhuis):

Lund universitet ställer enligt ett mail in Examensceremonin för de som går ut nu den 14 januari. På grund av “rådande omständigheter” så ska dessa ske genom Zoom och bara 2 extra gästdatorer får kopplas upp. Jag skickade iväg följande mail.


Hej!

Jag är student hos er och har lärt mig hur viktigt det är att källgranska, att ifrågasätta påstående och granska statistik. Jag har även lärt mig hur viktigt och noga det är att vi skiljer på tyckande och vetenskap samt att alltid redogöra för källan. Validitet, reliabilitet och kausalitet. Jag har nu sökt vetenskapliga underlag för era vidtagna åtgärder under rådande omständigheter, men finner inga som håller de kriterierna som ni har lärt mig. Jag hittar inte ens fakta bakom påståendet “rådande omständigheter”. Enligt SCB och registret för IVA har vi det som alltid. Önskar därför er hjälp.

Vad jag har förstått så förlängs nu åtgärderna, samt även ökas i omfattning, på grund av att smittan ökar igen. Jag behöver då er hjälp med följande vetenskapligt underlag:

1. Vilken smitta ökar? I vilket underlag är det aktuella viruset identifierat? Vilket faktiskt RNA är identifierat? Vänligen sänd mig detta underlag. Trots att jag har “dammsugit” det vetenskapliga underlaget så hittar jag inte att någon, någonstans, har identifierat viruset vi alla benämner som orsaken till Covid-19.

2. Hur vet vi att smittan har ökat? Vilka tester genomförs? Hur väl fungerar tester som ska testa ett (troligtvis) inte identifierat virus/RNA? Vilket RNA testar testerna? Vänligen skicka mig det vetenskapliga underlaget på identifierat utvalt RNA för testerna. Gärna även ett underlag som visar att vi valt rätt RNA, då Corona även är ett vanligt förkylningsvirus och det vore förödande om vi misstog oss och testar för fel RNA. Är det höstens förkylningsvirus, Corona, som vi testar för så vore ju detta mycket olyckligt och missvisande.

3. Är testerna tillförlitliga? Testar man verkligen det man utger sig för att testa? Hur stor är felmarginalen? Vilka förklaringar finns för felmarginalerna? Är de försvarbara? Jag önskar ett underlag som bevisar testernas tillförlitlighet. Tyvärr har jag bara hittat motsatsen när jag har sökt. Men då ni väljer att stänga min skola så är jag helt säker på att ni har det vetenskapliga underlaget och ser fram emot att få ta del av detta. Jag är så tacksam för att ni har lärt mig att inte bara tro, tycka och lita på andra utan verkligen källgranska och ifrågasätta. Ser fram emot att få ta del av det vetenskapliga underlaget på ovanstående tre frågor.

Rekommendationerna från myndigheter är inte det jag ber om, utan vetenskapliga fakta bakom. Det vetenskapliga underlaget för vidtagna åtgärder, så det inte bara är tyckande från politiker, myndigheter och organisationer. Hur ser er fakta ut? Jag hittar bara denna: (Källa: Studie av alla sjukhus- o IVA-vårdade)

  • Okt. 2020 hade det lägsta antalet inskrivna på IVA på 70 månaderna (2015-2020, dvs senaste 6 åren).
  • De som vårdas är antingen mindre sjuka eller vården är bättre: dödligheten för sjukhusvårdade i oktober bara var en 1/3 jämfört med i mars.
  • I mars var andelen IVA-patienter av de sjukhusvårdade covid-19-patienterna 19,5 %, i oktober 9,1 %. Det är inte som i våras.
  • Dödligheten 60 dagar efter inskrivning på sjukhus var i mars ca 25 %, i oktober ca 8 %. Förbättrad sjukvård eller mildare virus?

Sven Roman, Barn och ungdomspsykiater. Engagerad i samhälls- och miljöfrågor som värnar de utsatta skriver: “Vi har inte krig! Vi har inte överdödlighet! Situationen är betydligt mindre allvarlig idag än i våras. Varför sker i Svea Rike den största inskränkningen av medborgarnas frihet sedan andra världskriget? Var finns förnuftet? Var är protesterna? Virusets dödlighet är 0,15-0,20 %.”

Brukar inte universitet vara förnuftet och de som nyfiket ifrågasätter? Ser fram emot er respons och forskningen bakom era beslut om åtgärder. Stort tack på förhand.

Med vänlig hälsning
Anna


Mer fakta om denna planerade viruspandemin som nu övergått till en testpandemi:

  • Bertil Wosk: Är influensan 2020 verkligen värre än tidigare år? >>> NewsVoice (svaret är NEJ)

Slutsatsen är att våra förtroendevalda politiker, de politiskt tillsatta tjänstemän och massmedia (inklusive SVT) är engagerade i en gigantisk “false flag operation” med syfte att beröva oss vår frihet, vår livskvalitet och vårt välstånd för att sedan främmande makt ska kunna ta befälet över vårt land och våra liv. Detta brukar kallas för landsförräderi och straffet för detta i kombination med brott mot de mänskliga rättigheterna är mycket högt. Se tidigare inlägg:

Lösningen är att byta ut nuvarande politiker i nästa val som sedan måste rensa bort korruption inom våra ämbetsverk och inom SVT. Ett problem är att inte något av dagens riksdagspartier är den uppgiften mogen och problem nummer två är att folket alltför lätt åter sig luras. Således måste folket utbildas och helt nya politiska krafter MÅSTE ta befälet.

Du kan dra ditt strå till stacken redan idag och börja hämta kunskap och information från oberoende källor och sluta med att blint lita på de större dagstidningarna, på kvällstidningar, på SVT, på Folkhälsomyndigheten och på Regeringen som alla blåljuger oss rätt upp i ansiktet. Deras mål verkar vara att krossa samhället med alla till buds stående medel. Ska vi tillåta det?

PS. Allt just nu går ut på att skrämma oss så att vi frivilligt injicerar ett “vaccin” som gör att de därefter “har oss på gaffeln”. Ett otestat genmanipulerat vaccin som faktiskt kan utrota en stor del av mänskligheten och enligt agenda 2030 är det optimalt med endast en halv miljard människor på jorden (vilket innebär att runt sju miljarder ska bort). Eliten och övriga som tillåts leva vidare får sannolikt placebo i sina vaccinsprutor. Ska vi tillåta detta?