Mot bakgrund av massor av uppenbara osanningar som aviserats av nyhetsförmedlingen i radio, tv, tidningar i dessa dagar (om Ukraina, ofarlig strålning från trådlös teknik, vacciner etc.) är det intressant att så många människor fortfarande tror på vad de får höra från “officiella” källor. Man måste ställa sig frågan om hur deras hjärnor fungerar?

Hur kan en person svälja officiell information så godtroget och så helt utan att använda sunt förnuft om tillförlitlighet eller faktiska grunder över denna information? Dessa människor, visar det sig, verkar utifrån vad man kan kalla ”lättlurade sinnen”. Det är ett psykologisk bearbetningsfel som filtrerar bort information utifrån dess ursprung snarare än dess integritet. Människor som tillhör de godtrogna tenderar att ha missriktat förtroende för:

  • Regeringar
  • Institutioner
  • Mainstream nyheter
  • Läkare
  • Forskare,

… eller någon som bär dräkt (ex uniform) med skenbar auktoritet. Medan en normal, intelligent människa använder sunt förnuft vid beaktande av information de får från alla källor, så accepterar de godtrogna praktiskt taget all information från källor som upptar rollen av skenbar auktoritet i samhället.

Läs mer om hur vi människor fungerar >>> PDF