Styrs din hjärna av SVT (?) – då är du felprogrammerad
och du styrs av rädsla vilket är en kraftig styrsignal.


Hemlig kunskap som gör dig stark.

Michael Oddane berättar i tre videos om den kunskap som Den Djupa Staten absolut inte vill att du ska få ta del av. De använder själva denna kunskap för att kunna hålla jordens människor i en form av dvala så att vi kan styras via massmedia (inklusive SR och SVT) som de äger/kontrollerar. Därför får vi inget veta, såvida vi inte själva aktivt söker denna kunskap utanför den traditionell massmedia. En bra början på din egen resa är att se dessa videos (som de flesta inte har en aaaning då deras tankar är präglade av SVT).

 • De gömda lärorna, med Michael Oddane DEL 1/3 >>> BIT CHUTE
  De mest gömda lärorna på vår planet finns att hitta i religioner och hemliga sällskap t ex frimurarna. Dessa används i olika politiska agendor för att styra samhället, skapa kaos och kontrollera massorna. Michael har studerat ämnet och berättar om hur han fick kännedom om denna information.
 • De gömda lärorna, med Michael Oddane DEL 2/3 >>> BIT CHUTE
  Vi tittar närmre på Hermes principer. Polariteten har länge varit dominant och spelar en viktig roll i det samhälle vi lever i idag och den övergång som är just nu till uppvaknandet. Ju mer kunskap vi får desto mindre rädsla. Folket håller på att ta tillbaka den här kunskapen. De mest gömda lärorna på vår planet finns att hitta i religioner och hemliga sällskap t ex frimurarna. Dessa används i olika politiska agendor för att styra samhället, skapa kaos och kontrollera massorna.
 • De gömda lärorna, med Michael Oddane DEL 3/3 >>> BIT CHUTE
  Den heliga graalen symboliserar kunskap, och kunskap är power. Vi gick 2012 in i vattumannens tidsålder, vilket innebär vi har lättare för att ta oss till kunskap om hur universum är uppbyggt. Vi lever i en intressant tid och går mot en ljusare framtid. De mest gömda lärorna på vår planet finns att hitta i religioner och hemliga sällskap t ex frimurarna. Dessa används i olika politiska agendor för att styra samhället, skapa kaos och kontrollera massorna.

Not. Eftersom YouTube censurerar denna typ av kunskap så ligger dessa videos på BIT CHUTE.


Den Djupa Staten (globalisterna)

Den Djupa Staten utgörs av ett dussintal familjer som tillsammans utgör mindre än tiotusen människor och under sig har de sin “legoarmé” av hundratusentals människor som är grundlurade eller som har sålt sin själ (politiker, tjänstemän, företagsledare, religiösa ledare med flera som kraftigt påverkar våra liv). De styr oss främst genom att skapa kaos och rädsla.

Den Djupa Staten äger redan större delen av jordens rikedomar och nu vill de även decimera antalet människor på jorden och därtill styra alla kvarvarande människors hjärnor. Kanske styrs de själva av rädsla för att miljarder människor ska vakna upp och göra revolt mot dessa sataniska människor som representerar en ondska av en sådan dimension som vanligt funtade människor har svårt att ta in. Ofta talar de om i förväg vad de tänker göra vilket kan vara ett sätt att skydda deras egen karma och skjuta skulden på oss då vi inte stoppade dem trots att de talade om sina planer.

Den Djupa Staten kontrollerar idag våra riksdagspolitiker, regeringen, ledningen för våra ämbetsverk, vår massmedia inklusive public service, varför folket har mycket att städa upp efter valet 2022 (vilket kräver att vi först byter ledning).

Den Djupa Staten kontrollerar även EU, FN, WHO, Google, Facebook, YouTube, hela bankväsendet (!) och de kommer inte att ge upp utan strid så räkna med att kaos uppstår under denna övergång från ren ondska till mer kärlek.


VACCIN – VAD TÄNKER DU DÅ?

Vad många inte tänker på är följande …

Det man inte ska glömma bort är att den terminologi som brukar användas egentligen är felaktig. Vi vaccinerar inte MOT några sjukdomar, utan vi injicerar faktiskt sjukdomarna. För att inte känsliga personer ska dö av chocken när denna toxiska cocktail injiceras finns det hjärtstartare på plats.

Flickorna som injiceras med t.ex. Gardasil (HPV-vaccin) övervakas i 15 minuter i rum med hjärtstartare, syrgas och akutväska med adrenalin m.m. eftersom akuta biverkningar kan uppstå: yrsel, kräkning, svimning. Långsiktiga biverkningar är epileptiska anfall, svullna lymfkörtlar, ledvärk, svaghet, stor trötthet, frossa, feber, kroniskt nedsatt immunförsvar, förlamning, sterilitet och – död. Mer än en halv miljon svenska tjejer har injicerat detta experimentvaccin som lobbats in i det allmänna vaccinationsprogrammet, trots att vaccinet är helt onödigt (cellprover ger ett närmast hundraprocentigt skydd och måste ändå göras då det inte alls är säkert att vaccinet skyddar – det kan vara tvärtom enligt studier).

Att vaccinet är onödigt erkänns av våra auktoriteter 2008 – vilket får reportern att tappa hakan! Med vaccinet kommer ännu färre att ta cellprover då de känner sig trygga och det finns studier på att vaccinet ÖKAR risken för livmoderhalscancer med upptill 40%. Detta är ju vansinne!

Vi sprutar in olika mikroorganismer i våra barns kroppar, vilket betyder att vi faktiskt smittar dem och tvingar på dem en sjukdom, annars kan inte immunitet uppstå. Detta gäller dock inte HPV-vaccin som är det första GMO-vaccinet, vilket är framtaget med hjälp av genteknik och således inte består av någon naturlig partikel (vi sprutar alltså in GMO !!!). Eftersom man injicerar, så är vaccinering mer förenat med komplikationer, eftersom huden penetreras och vårt naturliga försvar mot främmande och skadliga ämnen kringgås.

 • “Medicinhistoriker om riskabla vacciner – Gardasilflickorna övervakas i 15 minuter i rum med hjärtstartare” >>> klicka här

Därtill injiceras smittämnen och en cocktail med olika adjuvans, tillsatsämnen samt restprodukter från tillverkningen men även andra ämnen som är neurotoxiska, till exempel aluminium. Av vaccineringen riskerar barnen att få olika infektioner, astma, allergi, olika immunologiska sjukdomar, autoimmuna sjukdomar, ADHD, inlärningssvårigheter och till och med autism med flera sjukdomstillstånd.

Det kan finnas flera orsaker till att man så hårt pushar för att alla ska tvingas ta Corona vaccinet, trots att man vet att det inte alls handlar om att skydda mot viruset (som redan försvunnit eller muterat). Det handlar istället om att:

 • Kontrollera människor genom att hålla dem lagom sjuka (så att de inte orkar protestera).
 • Det handlar om att tjäna STORA pengar på vacciner.
 • Det handlar om att sprida cancer – vilket har bevisats flera gångar.
 • Det handlar om att göra människor sterila. Bara genom att äta GMO kan vi bli sterila på tre generationer.
 • Det handlar om att decimera befolkningsmängden på jorden, dvs. att döda människor med vaccin.

Ingen kan med hundra procent säkerhet säga vad Coronaviruset handlar om – som är genetiskt modifierat och helt oprövat i större skala. Det kan vara en kombo av ovanstående eller så är huvudsyftet att med stor precision avrätta de människor som man finner besvärliga eller överflödiga. Vad tror du är huvudsyftet?


Worst case scenario

Agenda 2030

Den Djupa Staten har nu gått in i slutfasen på sin “Agenda 2030” som går ut på att bland annat decimera jordens befolkning till en halv miljard (vilket innebär att runt sju miljarder människor måste elimineras). De har släppt ut Corona från sina laboratorium och med hjälp av massmedia ska vi nu skrämmas till att frivilligt vaccinera oss med en “dödsspruta” – med fördröjd verkan. När alla jordens medborgare (utom den halva miljard som får leva) är vaccinerade så släpps nästa virus som aktiverar vaccinet genom att få kroppens immunförsvar att överreagera med en kraftfull cytokinstorm – som dödar oss. Detta har testats på däggdjur som vaccinerats och som sedan utsatts för “rätt virus” (vilket kan ske långt efter de fått sprutan), varefter de flesta dör på grund av en kraftig “immunboost”. Nästa däggdjur på tur verkar vara sju miljarder människor. De tänker stort!

Den halva miljard människor som får leva kvar blir slavar, som medicineras, bestrålas med 5G och som står under ständig sträng bevakning. Deras uppgift på jorden är att serva en liten “elit” med sitt arbete (de blir hårt hållna trälar). Ett skäl till denna agenda är kanske att de lurar sig själva med att de gör jorden något gott genom decimera människans avtryck på jordens miljö – genom att mörda sju miljarder människor. Ett annat skäl kan vara att de känner sig hotade av jordens drygt sju miljarder människor som de idag inte har full kontroll på (som skulle bura in dessa skurkar om de visste).

Kanske drivs de av rädsla för att bli avslöjade som de bedragare de är!

Kommer du att ställa dig i kö för att ta denna dödsspruta likt lamm som går mot sin slakt?

Är du fjärrstyrd eller
tänker du själv?

 • Läs mer om globalisternas sjuka agenda och om kommande livsfarliga “Coronavaccin” >>> Den Stora Blåsningen
 • Vi skulle behöva en motsvarande kraft i Sverige då Sverige är minst lika korrupt som USA >>> klicka här
  Låt oss be att Donald menar vad han säger och att han efter valet kraftfullt agerar för att radera ut den globala korruptionen, vilket även skulle gynna oss med tanke på den grovstädning som måste ske bland korrupta kostymnissarna i vårt land.