Elefanten i rummet

Ser du elefanten i rummet? Våra politiker gör det inte!

Nedan en dokumentär om världens mesta extrema land, som nu snabbt sönderfaller under det politiskt vanstyre som folket röstat fram. Först en trailer på knappt fyra minuter om “elefanten i rummet” och därefter följer filmen på två timmar och 40 minuter.

Vill du se elefanten i rummet? Vill du förstå varför din frihet, din trygghet och din välfärd nu snabbt sönderfaller, för att politikerna inte gör sitt jobb. Alternativt så söndrar regeringen (med stöd av C & L) medvetet sönder landet så att vi lättare kan fås att integreras i en global världsordning utan nationer och demokrati, som styrs av en liten “elit” ( = diktatur ).

Istället för hederskultur har vi fått en “tystnadskultur”. Vi ska hålla tyst medan våra politiker ger bort landet, medan de nu snabbt smular sönder demokrati, trygghet och välfärd.

Fördjupning

PROBLEMINSIKT ÄR FÖRSTA STEGET MOT FÖRÄNDRING. Sverige står inför gigantiskt stora utmaningar ( = problem ) och nedan sammanfattar teknologi doktor Lars Bern vad som händer i Sverige under rubriken ”En stat i förfall”. Därefter analyserar och förklarar professor emeritus Karl-Olov Arnstberg i fem delar mer ingående vad som händer i Sverige.

Det är uppenbart att våra folkvalda politiker och massmedia (inkl. SVT) gravt missköter sina arbetsuppgifter och att de både ljuger och mörkar om deras politiks konsekvenser. Hur kan det komma sig att en folklig majoritet lägger sina röster på denna katastrofala utveckling? Är vi så lättlurade?

Vår frihet, trygghet och välfärd eroderar nu snabbt och endast ett medvetet och engagerat folk kan vända på denna utveckling. Vi måste börja inse att våra värsta fiender är våra förtroendevalda politiker, som snarast måste bytas ut om vi ska ha en chans att kunna vända på utvecklingen.

”När människor med makt slutar att lyssna på folk.
Då är det dags att byta ut dom”
– Astrid Lindgren.

Se gärna en del i taget – och reflektera!