Debattören och författaren Katerina Janouch blev 4 oktober 2017 utestängd av Facebook från sitt användarkonto på lös grund. Hon valde därför att börja använda den ryska Facebook-utmanaren VK.com som liknar amerikanska Facebook, men kan vara ett säkrare val ur yttrandefrihetsperspektiv. Om fler väljer att komplettera sina kontaktforum med nya friska alternativ återstår att se, men avhoppandet från Facebook har varit på gång länge för många.

+ Läs om Katarinas syn på vad som idag händer i Sverige, som har stora likheter med åsiktsförtrycket i det gamla Tjeckoslovakien >>> NewsVoice

+ Stasifieringen av svensk debatt tilltar: Därför plockar Youtube bort obekväma fakta om svensk extremmigration >>> klicka här

Är det hets mot folkgrupp att reagera mot gruppvåldtäkter? Utgör de som begår gruppvåldtäkter en folkgrupp som ska skyddas? Är det hets att presentera fakta? Det tycker uppenbarligen våra makthavare i Sverige!


Imperiers uppgång och fall

Sveriges nuvarande utveckling i ett nötskal, där massmedia och våra politiker endast exponerar fasaden.

Tänkvärda historiska insikter!

Tänk om vi kunde lära av historien. Vilken oändlig skattkammare skulle vi inte ha att gräva kunskap ur och hur skulle inte vårt samhälle kunna se ut om vi lät människor med förmåga, kunskap och respekt för historien styra vårt samhälle.

Alla ser vi tecken på en civilisation i förfall, lika lagbunden som tidigare imperier varit innan de begravts i historien. Den enda skillnaden är att vår civilisation bryts sönder av “fredlig” massinvandring istället för väpnad intervention. Det inre förfallet och elitens otrohet mot det egna folket är återkommande.

Så även förverkligandet av de traditionellt manliga dygderna och kvinnornas inträde, på bred front, i samhällets yttersta maktskikt – något som idag är allt annat än PK (“politiskt korrekt”) att uttrycka och inte bör skrivas men som likväl ur historiskt perspektiv är fakta.

I det postmodernistiska samhället är orden viktigare än verkligheten. Det som sägs ska låta fint och jämlikt … öppenhet, tolerans, allas lika värde … men vi har tappat bort språket och värdet av ord. De flesta känner inte längre till värdegrunden för/innebörden av väsentliga ord som respekt, integritet, individualism, ansvar eller liberal. Ord förträngs eller förvrängs till oigenkännlighet.

Etablissemanget har lyckats så väl med nedmonteringen av nationalstaten, välfärdsstaten och demokratins fundament att dessa nu styrs av emotionell vänsterretorik byggd på rädsla, utan vare sig någon orsaksanalys eller konstruktiv åtgärdsplan.

I bifogade text (länk som följer) av Sir John Bagot Glubb som var högste befälhavare för Jordaniens Arablegion beskriver han imperiers uppgång och fall. Professor emeritus Karl-Olov Arnstberg sammanfattar det så väl >>> klicka här


FacebookGula västarna … där du som medlem i gruppen kan lägga upp relevanta inlägg och kommentera. All konstruktiv kommunikation som är värdefull för besökare välkomnas.

Gula västarna har även ett VK-konto (“Gula västarna”) för de som som av olika anledningar inte kan eller vill använda Facebook … klicka här


PS. Katarina Janouch har fått komma tillbaka till Facebook igen: Katerina Janouch – journalistik och debatt klicka här (sannolikt kostade det mer att utesluta en person med många följare).