Sverige leds idag av politiker och tjänstemän som i sin tur styrs av mäktiga särintressen (som vill beröva folket dess makt över sina egna liv). Vill vi bli slavar?

Läs även >>> Klimatfakta

Bevisligen är vi grundlurade – vilket kostar oss skjortan och vår frihet. Våra politiker och våra ledande ämbetsmän är antingen inkompetenta eller korrupta då de som medlöpare verkställer detta bedrägeri mot folket.