Hanteringen av Corona-plandemin avslöjar nu tydligt vilken media, vilka av våra högre tjänstemän och vilka politiker/partier som är svenska folkets fiender. Dags att vakna och kritiskt granska det som nu öppet spelas upp inför våra ögon. Det är medborgarnas ansvar.

Om du undrar över vad som händer i världen just nu (där Corona endast är en “trigger”) så får du mycket förklarat här >>> NewsVoice

Om du tycker att denna nya världsordning med ett avhumaniserat samhälle där du och dina barn förslavas är OK – så behöver du inte göra någonting (och det är ju också ett val du gör).