Gula västarna önskar alla en god advent och vi ser fram emot en fröjdefull jul. Smolket i glädjebägaren är att våra politiker saknar både viljan och förmågan att styra landet varför de snarast måste bytas ut om inte frihet, trygghet och välfärd ska flyga all världens kos. Det som hänt under november månad är dock bara en västanfläkt mot det kaos som väntar runt hörnet om nuvarande politiker tillåts fortsätta – och ALLA kommer att drabbas i detta numera laglösa land!

En liten tillbakablick på vad som hänt under november månad i Sverige – på grund av en politik som våra riksdagspartier står bakom >>>TITTA INTE BORT!

Ett utdrag: 450 000 ID-lösa människor på drift i Sverige.

Därtill i snitt 200 – 400 våldtäkter varje dag (där bara 5 – 10 % anmäls) vilket innebär 6000 – 12000 våldtäkter under november. Ny kartläggning av våldtäktsdomar: 58 procent av de dömda födda utomlands (således ett problem som våra politiker till stor del ansvarar för) >>> SVT. Nedan mer fakta om sexualbrott och en beskrivning av en rå våldtäkt som inte anmäldes.

95 av 100 misstänkta våldtäktsmän går fria! Fyra av fem invandrare som döms för våldtäkt får stanna i Sverige! Brister i en av tio polisutredningar: “Utredningarna tar för lång tid”. Är det inte härligt med rättssäkerhet? Vad sker med samhället när medborgarna inser att det inte längre finns rättssäkerhet i samhället? Vilket samhälle får vi då ?? Nu har t.o.m. etablerad media uppmärksammat rådande verklighet i dagens Sverige, om än i rosa skrift. Var finns alla kvinnor/flickor och var finns samhället för de utsatta flickorna och kvinnorna … och pojkarna ?? Varför ges inte de utsatta, åtminstone det utrymme i media som Greta får ?? Varför reagerar inte feminister, FI, Antifa, Expo, HBTQ, RFSL m.fl. ?? Läs mer >>> NA

Per Gudmundson:Epidemin av våldtäkter är vår tids stora svek. Mer än var tredje kvinna mellan 16 och 24 år uppger att de har utsatts för sexualbrott under det senaste året. Det är en ökning med nästan 30 procent från året innan. Den kraftiga uppgången har pågått i ett halvt decennium. Årets mätresultat innebär en fördubbling jämfört med för två år sedan och omkring fem gånger så många offer som för fem år sedan. Läs mer >>> GP

Våra politiker har importerat en politik/religion som är allt annat än “feministisk”. Regeringen säger en sak och gör sedan tvärtemot.

Visste du att urbefolkningen i Sverige redan är under massiv attack på två fronter. Se ett realistisk scenario nedan (23 augusti 2019):

Vår justitieminister Morgan Johansson (S) har sagt att han vill “utplåna kristendomen i det här landet” – och han är på god väg att lyckas. Vet han och (S) vad de gör?

Fakta om utvecklingen 1945 – 2019 och folket är inte alls tillfrågat (de bara betalar kalaset med höga skatter, ofrihet, otrygghet och sämre välfärd):

Alla politiska krumbukter syftar till att utbytet av folket i Sverige ska fortsätta och SD kan sägas utgöra en “kontrollerad opposition” med uppgift att “kapsla in” migrationsfrågan så att gränsen kan hållas fortsatt öppen.

Vad göra?

Börja med att informera dig om vad som händer genom att t.ex. se inslagen på SwebbTV varje vecka (fler tips på informationskällor >>> Media).

Om du är nöjd med nuvarande utveckling så behöver du inte göra någonting – men om du är missnöjd så är det endast “sparken” i nästa val som ger effekt (dagens politiker går inte att påverka då de styrs av globala intressen).

Program Protestera