Linda Karlström – berättar sanningen om vaccin

Nu har vaccinet som påstås skydda mot Corona kommit till Sverige och INNAN du ställer dig i kö för att injicera denna cocktail bör du läsa följande. Observera att det är du som är ansvarig då alla andra har förhandlat bort sitt ansvar (gissa varför?).

  • FRISK UTAN VACCIN >>> https://jmm.nu/
    [SVT kommer att försöka karaktärsmörda vaccinkritikern Linda Karlström … klicka här]
  • PEDAGOGISK FÖRKLARING OM HUR DET NYA VACCINET FUNGERAR >> klicka här

VACCIN – VAD TÄNKER DU DÅ?

Vad många inte tänker på är följande …

Det man inte ska glömma bort är att den terminologi som brukar användas egentligen är felaktig. Vi vaccinerar inte MOT några sjukdomar, utan vi injicerar faktiskt sjukdomarna. För att inte känsliga personer ska dö av chocken när denna toxiska cocktail injiceras finns det hjärtstartare på plats.

Flickorna som injiceras med t.ex. Gardasil (HPV-vaccin) övervakas i 15 minuter i rum med hjärtstartare, syrgas och akutväska med adrenalin m.m. eftersom akuta biverkningar kan uppstå: yrsel, kräkning, svimning. Långsiktiga biverkningar är: epileptiska anfall, svullna lymfkörtlar, ledvärk, svaghet, stor trötthet, frossa, feber, kroniskt nedsatt immunförsvar, förlamning, sterilitet och – död.

  • Läs mer … “Medicinhistoriker om riskabla vacciner – Gardasilflickorna övervakas i 15 minuter i rum med hjärtstartare” … klicka här

Mer än en halv miljon svenska tjejer har injicerat detta experimentvaccin som lobbats in i det allmänna vaccinationsprogrammet. Vi sprutar in olika mikroorganismer i våra barns kroppar, vilket betyder att vi faktiskt smittar dem och tvingar på dem en sjukdom, annars kan inte immunitet uppstå. HPV-vaccin som är det första GMO-vaccinet, vilket är framtaget med hjälp av genteknik och således inte består av någon naturlig partikel (vi sprutar alltså in GMO !!!).

Eftersom man injicerar, så är vaccinering mer förenat med komplikationer, eftersom huden penetreras och vårt naturliga försvar mot främmande och skadliga ämnen kringgås. Därtill injiceras smittämnen och en cocktail med olika adjuvans, tillsatsämnen samt restprodukter från tillverkningen men även andra ämnen som är neurotoxiska, till exempel aluminium. Av vaccineringen riskerar barnen att få olika infektioner, astma, allergi, olika immunologiska sjukdomar, autoimmuna sjukdomar, ADHD, inlärningssvårigheter och till och med autism med flera sjukdomstillstånd. och in

Märkligt att svenska medborgare står i kö för att injicera en sjukdom och toxiska ingredienser bara för att korrupta och/eller inkompetenta auktoriteter säger så!

MÅSTE SES: Nazism, COVID-19 and the destruction of modern medicine: An interview with Vera Sharavclick here

Utdrag ur intervjun med Vera Sharav (Google översatt):

Vera Sharav är grundaren av Alliance for Human Research Protection.

Vuxna gör nu inte uppror mot saker som är fel. Människor knuffas runt, de förnekas normal samvaro och de följer dessa instruktioner som om de vore en fårskock. Något är mycket fel.

En stor del av vad som är fel är tanken att bara följa auktoritet utan att ifrågasätta, tänk om de har fel? Vad händer om det inte är för mitt bästa? Varför? Det här är väldigt farligt att vi har så många människor, bra människor, människor som tror att de gör rätt i samhället. De förstör samhället, ekonomin och hälsan, bara för att de inte ifrågasätter.

Det är en mycket, mycket farlig sak att bara “följa John”. Det var i princip vad som hände i Tyskland. Alla tyskar var inte onda, men de flesta, de allra flesta, gick helt enkelt med utan att ifrågasätta.

Det börjar – och speciellt med medicinen som så sammanflätad med makteliten som den var då under nazisttiden – när medicinen avviker från den hippokratiska eden, som är en ed som lovar att respektera individens rättigheter, att inte skada individen. Om du inte skadar individen kommer du inte att skada samhället, men om du utplånar individens rätt, deras mänskliga rättigheter, kommer du också att skada samhället för att samhället är en massa individer. Det är inte någon annan enhet.

Om du förnekar den mänskliga individen rätten att tänka och ifrågasätta och bedöma och fatta beslut baserat på deras egna omdöme och erfarenhet, skapar du robotar.

Under nazistregimen, och samma sak hände under sovjetregimen och under den kinesiska regimen. Du har en diktatur som driver samhället med rädsla, ständig rädsla och övervakning. [samma sak införs nu i USA och Europa].

Och en av tragedierna i hela systemet är att det skett en förändring, en affärsmodell har tagit över helt som är drogrelaterad, läkemedelscentrerad och nu är det läkemedelscocktailar. Det är inte ens ett läkemedel. Det är massor av droger.

Men egentligen är poängen dock att när du förstår att hela denna medicinska anläggning har ljugit, har varit en part till en lögn, till en mycket allvarlig lögn och människor dör, och det räknas inte ens som ett resultat av läkemedel.

Och eftersom du har en regering bakom dig är läkaren inte ansvarig för deras handlingar. De arbetar tillsammans med staten. Det är då medicinen blir beväpnad. Och det jag har beskrivit är vapenmedicin. Om de dikterat vilken medicin som ges till ditt barn, och du inte har något att säga till, så bjuder det på alla slags riktigt allvarliga kränkningar av ditt barn och din roll (din integritet).

Det finns många områden nu där det har skett en fullständig invasion i privata familjer. Vem ska säga? Var finns bevisen för att regeringen vet bäst för vad som är för ditt barn? Det finns inget sådant. Det är bara om du ger efter och du lyder … då uppfyller du inte ditt ansvar som [förälder till] ett barn. Föräldrar måste vara villiga att gå i strid för att skydda sina barn.

Vacciner är ett imperium, och nu vill de verkligen göra ett vaccin globalt. Vet du vilken typ av marknad det är? Mer än 7 miljarder människor för ett vaccin. Kan du till och med räkna vilken typ av vinster, oavsett vad de tar ut för den? Det är vad deras mål är. Det är hela lockelsen till detta COVID 19-vaccin. Det är den marknaden.

Bill Gates in i kameran nyligen, eftersom han investerade i 7 fabriker för det vaccin som ännu inte är utvecklat, så han blev tillfrågad är det inte mycket slöseri med pengar? Och han sa, “Vad är några miljarder dollar när vi pratar biljoner.” Ja, det är vad det handlar om. Det är biljoner.