Gula västarna vs SD

Det finns många anledningar till att främst rösta på Gula västarna – även om du främst är missnöjd med integrationspolitiken. Gula västarna står upp för Sverige som en suverän stat som styrs av folket (demokrati), medan SD nu vacklar och menar att vi ska vara kvar i EU (som vill underminera suveräna stater och som istället vill inrätta ett överstatligt EU).

Det finns skäl att misstänka att SD spelar en roll som “kontrollerad opposition”, med uppdrag att fånga in de röster som vill protestera mot dagens förda immigrationspolitik – för att frågan sedan ska kapslar in av de övriga riksdagspartierna. Sedan kan utbytet av folket fortsätta med alla dess konsekvenser tills svenskarnas röst inte längre är i majoritet. Målet med hela spektaklet efter riksdagsvalet 2018 verkar vara att hålla gränserna öppna och att fortsätta med att underminera demokratin, tryggheten och välfärden. Våra politiker tjänar globalisternas intressen istället för folkets.

SD slirar också på målet om Nato (som är globalisternas krigsmaskin). Gula västarna säjer NEJ till NATO och vill ha fullständig alliansfrihets- och neutralitetspolitik – en politik som förskonat oss från två världskrig. SD har ingen plan för hur att verkligt eget starkt försvar ska byggas. Det har vi.

SD är för GMO och därmed för giftjordbruk och stordrift med hjälp av olja och konstgödsel (vilket INTE är hållbart). Vi säger blankt nej till GMO och vill ha ekologiskt jordbruk med djurhållning och helst gräsbetesdrift. Hela landet ska brukas och vi vill göra det möjligt att leva på familjejordbruk. För dig som inte vet vad GMO gör med människor och miljön >>> klicka här

SD ifrågasätter inte läkemedelsindustrins styrning av vården och inte heller Livsmedelsverkets kostråd. Det gör vi – på mycket goda grunder. SLVs kostråd har fördubblat fetma och trefaldigat diabetes på bara 20 år – mot bättre vetande! Genom att ta fighten mot diabetes så tar vi också fighten mot fetma, cancer, hjärt- och kärlsjukdomar, njursjukdomar, demens, ögonsjukdomar, nervskador, cirkulationssjukdomar som ofta leder till amputation, med flera andra kost- och diabetesrelaterade sjukdomar. Trycket på sjukvården skulle minska markant med Gula västarnas politiska program (och livskvaliteten öka).

SD förespråkar inte bankreform och ifrågasätter alltså inte bankernas makt. Det gör att man måste hantera en liten budget, som inte räcker till den uppbyggnad av landet som krävs. Man riskerar också att behöva lösa ut dessa banker med skattemedel när de krisar. Vi skulle låta dem gå i konkurs istället för att rädda dem med skattepengar. I vårt system finns ett statligt banksystem som sköter allt det privata banker idag tjänar miljarder på och intäkterna ska istället tillfalla folket (då finns det utrymme att höja t.ex. pensionerna och att bygga bort bostadsbristen).

SD har ingen verklig politik för landsbygden och inte heller för staden. Gula västarna menar att Sverige ska vara självförsörjande på baslivsmedel så att vi slipper svälta vid nästa kris (idag tar livsmedlem slut efter tre dagar). Gula västarna har också en plan på hur vi ska bygga bort bostadsbristen med bra hyresrätter som vanligt folk har råd med.

SD har övergett pensionärerna. Gula västarna vill att alla pensionärer ska ha rätt till en rundligt tilltagen skattefri enhetspension, lika för alla.

Gula västarna är inte belastade av eller styrda av dogmer. Var placerar man kunskaper och erfarenheter i folkets tjänst på vänster-högerskalan? Globalisterna har skapat dogmer för att lura och förvilla – för att de själva ska kunna ta över makten lite lömskt så att ingen märker det.

Gula västarna har en tuff, men hjärtlig invandringspolitik. De som begår brott blir omedelbart utvisade och eventuellt fängelsestraff avtjänas utomlands (outsourcing). Bidrag ersätts med “studielån” och efter två ska alla som är arbetsföra vara i arbete (det finns en utarbetad politik för detta). De som inte vill bidra till att bygga samhället genom hederligt arbete får lämna landet (förlorar sitt uppehållstillstånd). SD verkar inte har någon lösning alls på integrationsproblematiken, vilket de också själva medgett.

SD jamsar med klimatalarmisterna trots att den politiken strider mot vetenskapen. Detta gör att riktiga miljöproblem inte åtgärdas och att vi lägger skattemiljarder på globalisternas “hitte-på” som gynnar deras mål – att skapa kaos för att sedan enklare kunna ta befälet. Då de kontroller systemmedia (inklusive public service) har de stora möjligheter att dupera folket (som aktivt måste söka alternativa källor för att inte bli grundlurade). Klimatbluffen kostar Sverige runt 100 miljarder kronor per år – vilket blir i snitt 20.000 kronor per arbetande svensk och år.

Regeringen menar att det inte finns några pengar till att höja pensionen för en kvart miljon fattigpensionärer i Sverige, vilket skulle kosta 5 miljarder per år – och nog skulle många hushåll med två arbetande medborgare ha bättre användning av 40.000 kronor per år än att kasta bort dem på ett “hitte-på” (se fakta om dessa klimatlarm >>> SWEBBTV >>> NEWSVOICE).

“8-klövern”

Anledningen till att de övriga riksdagspartierna inte sakligt kritiserar SDs politik beror på att de inte kan. De har nämligen i allt väsentligt samma politik (varför vi benämner riksdagspartierna “8-klövern”). Det mest väsentliga verkar nu vara att hålla gränderna öppna till varje pris (ett utbyte av befolkning) och att mörka konsekvenserna av detta – på samma gång som de nedmonterar skolan, omsorgen, lantbruket, försvaret, polisen och sjukvården. Detta tiger SD om.

Därför föddes Gula västarna – för annars finns ju inget parti att rösta på för de medborgare som värdesätter demokrati, frihet, trygghet och välfärd.