Nationalekonom Tino Sanandaji menar det är en akademisk skyldighet att delta i samhällsdebatten.

Tino Sanandaji (nationalekonom) skrev på Facebook 6 december 2019:

Även det tjockaste isblock lossnar under tryck, och ingen kan undgå att märka att något rör på sig under ytan i takt med att det sovande folket vaknar ur sin dvala.

Förra veckan sen kom äntligen siffror på hur många nyanlända som har riktiga jobb snarare än åtgärd efter nio år (29 procent). Idag släpper en sociologiforskare efterlängtad uppdatering av Brås rapport från 2005 om invandring och brott, som regeringen länge motarbetade som onödigt.

Göran Adamsson är docent från LSE, och jag hjälpte honom med studien som ska publiceras i Society. Jag är idag nöjd med att privata forskarinitiativ trots motstånd lyckade tvinga myndigheter sammanställa fakta de själva borde tagit fram länge sen.

Politisk korrekthet för med sig kunskapsfientlighet, men upplysningsideal backar inte inför pöbelns försök att misstänkliggöra vetenskap. Faktaresistenta får gråta sig till sömns ikväll efter ljusets seger över mörkret, men vi tar Sveriges rättsnormer på allvar, som lagen om statistik 3§ ”Officiell statistik ska vara objektiv och allmänt tillgänglig”.

Brås nya siffror visar att andel brott registrerad på personer med utländsk bakgrund kraftigt ökade mellan 1985–89 och 2013–17, från 32 procent till 58 procent. För våldsbrott är överrisken större, andel mordmisstänkta med utländsk bakgrund ökade från 42 procent till 72 procent.

Dödligt våld bland de med svensk ursprung verkar fallit på samma sätt som grannländer, och det är invandring som pressar upp det åt andra hållet.

En annan slutsats är att andel brott av de som överhuvudtaget inte är folkbokförda skjutit i höjden, från 3 till 13 procent. Här ingår nyanlända, spökpersoner, inresta ligor, papperslösa med samordningsnummer osv.

Idag är närmare hälften av brott registrerade på utrikesfödda registrerade på ej folkbokförda (!). Har någon kriminolog eller journalist påpekat detta för er? Inte? Då så, för det är ju helt normalt att så viktiga siffror bara finns på Facebook.

Som jag påpekat driver de med utländsk bakgrund upp brott huvudsakligen genom gruppen växer. Första generations överrisk minskar, men andra generations samt totalen ökar. Överrisk för samtliga med utländsk bakgrund inräknat estimat för ej folkbokförda:

1985-1989: 2.1
1997–2001: 2.5
2013–2017: 2.6

De med utländsk bakgrund är 2.6 gånger mer sannolika att vara brottsregistrerade än de med svensk bakgrund, än mer för grova våldsbrott. Inte konstigt att regeringen inte ville uppdatera datan, då det mycket väl vet att okunskap är makt.

Läs Göran Adamsons artikel i GP >>> Därför är det viktigt att studera härkomst i brottsstatistiken

Slut citat från nationalekonom Tina Sanandaji


KOMMENTARER

SLUTSATS: Medan sjuka och arbetsoförmögna svenska medborgare ska arbeta (trots att de har flera läkarintyg på att inte kan arbeta) så går alltså 71 av 100 arbetsföra immigranter fortfarande utan arbete efter NIO ÅR! Detta är regeringens ansvar (S+MP) och resultatet av deras politik. Anser våra förtroendevalda politiker att svenska medborgare är mindre värda?

  • Försäkringskassan måste lita på läkarna. Citat: Grundregeln måste vara att sjuka människor har rätt till ersättning, punkt! … klicka här
  • ME-patienter friskförklaras på löpande band av Försäkringskassans tjänstemän (som saknar medicinsk kompetens) – enligt direktiv från regeringen. Det är en dålig politik att få ner sjuktalen genom att friskförklara sjuka svenskar och därmed beröva dem deras enda inkomstkälla >>> Claudia har ME/CFS – nu dras hennes sjukpenning in

Detta är diskriminering av svenska medborgare som berövas sin rätt till ersättning trots att flera läkare intygat arbetsoförmåga på grund av sjukdom – på samma gång som arbetsföra immigranter får bidrag utan krav på att arbeta. Är svenska medborgare mindre värda i regeringens ögon?

För denna diskriminering betalar svenska arbetare 76 % i skatt … NewsVoice


Varför vill brottsforskarna inte forska?

Många som är något så när insatta i ämnet förstod direkt att professor Jerzy Sarneckis uttalande om att invandringen inte påverkat antalet sexualbrott med allra största sannolikhet måste vara felaktigt.

Professor (i kriminologi) Jerzy Sarnecki är en “forskare” som vrider och tolkar statistik så att den blir “politiskt korrekt” – en professor som ofta erbjuds utrymme i massmedia (inklusive SR och SVT) vilket förvrider medborgarnas verklighetsbild.


Rapport om invandring och brottslighet

Stiftelsen Det Goda Samhället har uppdaterat Brottsförebyggande rådets (Brå) rapporter från 1996 och 2005 om invandrares brottslighet. Den nya rapporten heter ”Invandring och brottslighet – ett trettioårsperspektiv”.

De tre viktigaste slutsatserna från studien är att:

1. Majoriteten av brotten i Sverige begås numer av ickesvenskar.

2. 13 % av brotten begås av personer som inte är bokförda i Sverige!

3. Andra generationens invandrare med två invandrade föräldrar är den mest brottsbelastade gruppen i studien.

Justitieminister Morgan Johansson (S) har tidigare deklarerat att han inte vill att denna information ska tas fram. Detta är märkligt och anmärkningsvärt eftersom denna information har saknats sedan 2005. Vet han redan det han inte vill att folket ska veta – att den politik han står för totalt har misslyckats?

Patrik Engellau, som leder debattsajten ”Det goda samhället” där ett antal skribenter lägger in intressanta artiklar kontinuerligt med uppemot en miljon visningar i månaden, har nu sett till att rapporten gjorts.

Läs hela artikeln om studien >>> klicka här

Rapport: ”Invandring och brottslighet – ett trettioårsperspektiv”

  • Läs den nya rapporten här
  • Se en PowerPoint presentation som redovisar den nya rapporten här
  • Se BRÅs statistik som redovisas i den nya rapporten här 

Nedan kan ni höra hur Det Goda Samhället lyckades ta sig förbi politiskt korrekta “grindvakter” (däribland regeringen) som försöker hindra att fakta kommer fram, fakta som riskerar att väcka folket till insikt.

Regeringen försöker på alla sätt mörka att de importerar brottslighet, arbetslöshet, bostadsbrist, underskott i kommunerna och vårdbrister som resulterar i långa vårdköer. Regeringens politik skapar otrygghet och underminerar välfärden – för ALLA. Rena thrillern – fast på riktigt.

En kommentar: “Detta är dynamit för Sverige! Vad tänker man göra åt det!