Varken politiker eller medborgare verkar förstå vad som händer i Sverige och det kan vara klokt att läsa på medan vi fortfarande har handlingsfrihet. Dagens okunnighet riskerar att svepa bort vår frihet, trygghet och välfärd på bara ett decennium!

Hans Jensevik säger på slutet att det finns många exempel i världen på vad som kommer att hända med Sverige och han menar att nästa val år 2022 är ett ödesval – sista chansen för Sverige.

Redan idag kan du se till att Gula västarna på allvar kan utmana dagens riksdagspartier på valdagen genom att stödja en enkel namnregistrering. Du gör det helt anonymt, utan förpliktelser och det kostar bara ett frimärke … klicka här.

På valdagen väljer du självklart att rösta på vilket parti du vill – men läs på först (även mellan raderna) så att du slipper bli grundlurad på din frihet, trygghet och välfärd.

Kortversion av vad Gula västarna står för hittar du … här (uppfyller “ditt parti” ens någon punkt?)


Citat (källa … Swebbtv/YouTube):

Fjärde statsmakten 35 med Hans Jensevik om Sveriges geopolitiska utveckling.

Detta program handlar om Sveriges geopolitiska utveckling mot klansamhälle. Geopolitik handlar om den sociala och ekonomiska kopplingen till geografin. Hans Jensevik inleder med att tala om urbaniseringen i Sverige. Han går sedan över till att behandla en ytterligare förändring som handlar mötet med klankulturer,

Ännu under mitten av 1900-talet hade landsortskommunerna ett lägre kostnadsläge och lägre löner för att kompensera för att transportkostnaderna generellt var högre. I början av 70-talet skapade man en socialbidragsnorm som ledde till att socialbidragen blev lika stora i hela Sverige. Detta medförde att en socialbidragstagare kunde få högre disponibel inkomst än en arbetare, vilket tvingade upp lönerna på landsorten. Dessutom lockade arbetsförmedlingen arbetarna in till städerna med sysselsättning och bostad i miljonprogrammet. Även studenterna flyttar in till städerna. Istället har antalet invandrare ökat i landsortskommunerna som har fått ett överskott av gamla och personer som behöver försörjningsstöd.

Nästa stora förändring skedde på 90-talet då Göran Persson införde Robin Hood-skatten vilken medförde att kommunerna inte längre har någon större vinning av att kommuninnevånarna har arbete och goda inkomster. Det enda sättet att öka skatteintäkterna är att öka antalet invånare eller att höja kommunalskattesatsen. Detta har lett till försämrat företagsklimat i många kommuner eftersom den typen av satsningar inte lönar sig för kommunen. Istället satsar kommunen på saker som ger röster eller ökat antal invånare oavsett försörjning.

Hans Jensevik anser att vi behöver två förändringar:
1. Ta bort socialbidragsnormen
2. Återför de kommunala skatteintäkterna till kommunerna.

Vi går över till att diskutera nästa stora demografiska förändring som handlar om handlar mötet med klankulturer i Sverige, Jensevik har arbetat som nationalekonom i Zimbabwe och förstod att klansamhällena ser helt annorlunda på territorier, gränser och äganderätt. Klanledaren bestämmer över klanens mark. Det finns ingen individuell äganderätt till mark i klanen. Hans berättar att klanerna har unga män som fungerar som en polisstyrka som håller koll på klanens område. Ofta är det denna grupp som i Sverige kallas för gängbrottslingar men kan i själva verket vara en del av klanen och dess intressen. Vi ser ett klipp från Uppdrag Granskning där Ilmar Reepalu konfronteras med ungdomar som förklarar att han går på deras gata.

Hans berättar att klaners polis dömer ut omedelbara straff utan rättegång. Han säger att den svenska polisen har förlorat våldsmonopolet och det gör också att det är farligt eller till och med olämpligt att vittna mot brottslingar i klanerna. Han lägger skulden för den negativa utvecklingen på politikerna.

Han menar att de invandrade klanerna betraktar oss svenskar som en klan. Klanerna kan vara uppdelade på olika platser i Sverige och ändå hänga ihop. Hans får frågan om vad han tror om utvecklingen men han avböjer att ge sin bild av framtiden. Var och kan själva göra sin bild. Han menar att vi har möjlighet att få ordning på situationen i nästa val som han menar är ett ödesval.


Stöd Swebbtv på olika sätt:

  • Handla i vår butik på https://butik.swebbtv.se (vår kommentar: gratis E-böcker som du bör läsa).
  • Skicka dina tips eller förslag på “inskickade klipp” till info@swebbtv.se
  • Texta våra program på svenska eller engelska. Skicka mail om du är intresserad.
  • Se alla våra program på vår hemsida www.swebbtv.se och berätta för andra
  • Stödja ekonomiskt på Swish 123 535 86 92 (OBS Nytt), eller bankgiro 147-0558. Du kan också donera direkt eller som månadsgivare på bankkonto 9235-229 1186 (9235 är clearingnummer).

Protestera redan idag >>> skriv på och skicka in