Introduktion

Gula västarna – partiet med en konkret handlingsplan för ökad demokrati, frihet, trygghet och välfärd.

Kort version av politiken >>> klicka här

DEMOKRATI. Gula västarna i Sverige vill stärka folkets frihet och inflytande, vilket kräver en revidering av grundlagen. Vi vill införa en tvåkammarriksdag som gör att hela landet får en talan, vi vill återinföra tjänstemannaansvaret och införa beslutande folkomröstningar enligt Schweizisk modell.

Hela förslaget finns att läsa i bokform, med historik, jämförelser med andra länder och med förklaringar: ”Omstart Sverige: ett nytt ramverk för den svenska samhällsutvecklingen” av Leif Erixell (ordförande för Medborgarrättsrörelsen i Sverige) >>> klicka här

TRYGGHET. Gula västarna menar att trygghet är mer än att inte behöva vara rädd för att bli våldtagen, att bilen ska brinna upp, att man ska bli rånad eller att ens hem ska bli vandaliserat. Trygghet är också att få vård och omsorg, att skolan fungerar och att man efter utbildning kan försörja sig på ett jobb och få tag på en bostad som man har råd med. Trygghet är också att man får en rejäl pension att leva på så att man t.ex. har råd att gå till tandläkaren.

Gula västarna arbetar med HELHETEN, vilket t.ex. innebär att det finns ett program för att öka tryggheten i samtliga länkar i ”trygghetskedjan”.

Lag och ordning ska upprätthållas med ytterligare 40.000 nationella poliser som även ska säkra gränserna, det krävs också en uppdatering av lagar, rättssystem och av kriminalvården. Hela rättskedjan måste förnyas.

De immigranter som medvetet begår brott ska omedelbart utvisas och eventuellt fängelsestraff ska avtjänas utomlands (outsourcing). Vi ska begränsa invandring till samma nivå som våra grannländer och då hamnar vi på runt 6000 per år (och inte 36.000 som kom 2017) – och det ska finnas asylskäl. Gula västarna kommer att ersätta bidrag med studielån (samma som gäller för svenskar) och bland det första nyanlända ska lära sig är svenska – och inom två år ska samtliga som har arbetsförmåga att vara i riktigt arbete (vi etablerar “gröna kort” och “samhällslön” för arbeten som endast kräver kort utbildning). Det finns konkreta planer på hur detta ska kunna realiseras.

Gula västarna kommer att införa ett BOT-avdrag som direkt halverar kostnaden hos din terapeut, hos tandläkaren och hos veterinären. I steg nummer två kommer Integrativ Medicin och tandvård att ingå i den offentligt finansierade vården.

Gula västarna kommer att se till att samtliga pensionärer hamnar över EUs fattigdomsgräns – vilket skulle gynna en kvarts miljon fattigpensionärer som i snitt skulle få minst 1700 kronor mer i pension varje månad (det kostar fem miljarder kr per år, vilket är en relativt ringa kostnad i sammanhanget).

Gula västarna kommer att bygga minst 600.000 billiga och bra hyresrätter – så att även ungdomar och vanligt folk har råd att bo bra utan att behöva skuldsätta sig. Det finns ett handlingsprogram för hur detta ska gå till.

VÄLFÄRD. Gula västarnas politik har potential att dramatiskt öka friheten, tryggheten, hälsan och välfärden i hela landet.

– – –

VARFÖR DET BEHÖVS ETT NYTT PARTI.

Gula västarna kom till för att det nästintill är omöjligt att påverka riksdagspartierna som har slutat att lyssna på folket och partierna har av deras handlingar att döma helt andra intressen än folkets väl och ve.

Vi startade bland annat www.kostdemokrati.se år 2011 för att informera, utbilda folket om kost, hälsa och om frågor som rör demokrati – och vi har haft tusentals kontakter i form av möten, föreläsningar, brev, telefonsamtal m.m. med ansvariga tjänstemän och politiker under hela 2000-talet. Till slut förstod vi emellertid att det INTE går att påverka dagens riksdagspartier (de är som gjutna i betong och går inte att rubba). Hur det går med folket och landet ligger inte särskilt högt på deras prioriteringslista och av deras handlingar att döma verkar som om de medvetet vill orsaka kaos (vilket skulle gynna globala särintressen).

Alla dagens riksdagspartier står för ungefär samma politik så vi tycker att de tillsamman kan benämnas som ”8-klövern”. SD avviker endast i immigrationsfrågan och kan betraktas som ”kontrollerad opposition”, vilket innebär att de ska fånga upp de väljare som förstår att obegränsad immigration inte går att förena med dagens välstånd.  Sedan kapslas immigrationsfrågan in och utbytet av folket fortsätter, vilket med nuvarande politik eroderar tryggheten och välfärden.

SD vinner väljare på ”walkover” och kan sitta med armarna i kors – medan ”7-klövern” fumlar med invandringsfrågan precis som de missköter de flesta viktiga frågor. Det enda SD behöver göra är att beskriva verkligheten. Genom att släppa kravet på en Swexit värnar inte längre SD landets suveränitet och de har därmed bekänt färg (de utgör en “kontrollerad opposition” med uppdrag att dra till sig röster från de väljare som inte vill ge bort demokratin, tryggheten och välfärden). Det finns många bra skäl till att rösta på Gula västarna istället för SD >>> klicka här

Eftersom dagens riksdagspartier (“8-klövern”) INTE går att påverka, och det spelar ingen roll hur många liv som räddas eller hur många miljarder kronor som sparas, så hade vi valet att titta på medan 8-klövern nu snabbt sänker landet ELLER starta ett nytt parti med en pragmatiskt helhetspolitik som får landet på fötter igen. O

Vi valde att ta fighten även om klockan är ”fem i tolv” – för annars finns det ju inget framtidsalternativ att rösta på i riksdagsvalet. Och redan nu kan du stödja vårt arbete för ett bättre Sverige styrt av folket (se nedan).

Gula västarna har ett färdigt grundlagsförslag som avsevärt skulle stärka DEMOKRATIN och långsiktigt säkra folkets inflytande. Dagens grundlag är ett “lapptäcke” som underminerar demokratin.

Observera att Gula västarna är kliniskt rent från dogmer och frågan är var placerar man kunskap och erfarenhet på vänster-högerskalan? Vi sätter medborgarnas väl och landets bästa i främsta rummet. Kampen idag står mellan nationalism (demokrati) och globalism (diktatur) och dogmer är skapade för att lura och förvilla. Gula västarna står självklart för nationell suveränitet och demokrati vilket är en garant även för frihet, fred och en påverkbar miljö.

Team Gula västarna i Sverige

Vad göra?

Det kommer mer information innan riksdagsvalet 2022 och vad du kan och bör göra redan nu är två saker:

1. Stöd registrering av namnet “Gula västarna”. Det kostar ett frimärke och du gör det anonymt. Du stöder endast registrering av namnet och många namn skulle ruska om dagens politiker. Observera att du måste ha rösträtt och alla uppgifter måste fyllas i för att rösten ska räknas som giltig >>> klicka här (plats för upptill fem underskrifter på blanketten).

2. Läs på inför valet och inhämta information och kunskap från flera oberoende tillförlitliga källor – som förslagsvis:

+ SwebbTV … klicka här
+ TV-HELSE … klicka här
+ NewsVoice … klicka här
+ 2000-Talets Vetenskap … klicka här
+ NHF Sweden … klicka här