Våra förtroendevalda politiker och våra tjänstemän har valt att prioritera den globala industrins särintressen och de har valt att strunta i lagar, strunta i vetenskap och de struntar fullständigt i folkets intressen. Därför måste de snarast bytas ut – vilket är folkets ansvar.

Våra makthavare vill nu införa censur och ytterligare begränsa möjligheterna att få den bästa behandlingen när du eller dina barn blir sjuka (när du eller dina närmaste t.ex. drabbas av psykisk sjukdom, hörselproblem, diabetes, epilepsi eller cancer). Alla medborgare ska med hjälp av nya lagparagrafer likt en fårskock fösas in i läkemedelsindustrins monopolistiska inhägnad – trots att läkemedelsbiverkningar har utvecklats till vår tredje största dödsorsak och trots att skolmedicin fungerar uruselt vid behandling av kroniska sjukdomar (som utgör 80 % av den offentligt finansierade vården).

Nedan reder Michael Zazzio ut begreppen runt KAM-utredningen och slutsatsen man kan dra är att Sverige uppenbarligen styrs av korrupta och kompetensbefriade makthavare med den allvarliga konsekvensen att folket förvägras en bra vård – för att det gynnar läkemedelsindustrins intressen.

Nedan två föreningar som du bör gå med i (som arbetar för din räkning medan du är upptagen med annat) – och på köpet får du sakliga tidningar i brevlådan med insikter och kunskaper som direkt kan hjälpa dig att hålla dig och dina barn friskare plus att du blir mer insatt i det ohederliga politiska spelet som vill beröva dig din hälsofrihet (din livskvalitet).

Två föreningar (med viktiga tidningar) som talar klartext om det som politiker, tjänstemän, public service och övrig massmedia tiger om:


Riksföreningen för Metabol Hälsa

Lars Bern, initiativtagare till Riksföreningen för Metabol Hälsa, har granskat detta vansinniga och lagvidriga förslag (som måste förpassas till papperskorgen):

Alla hushåll borde gå med i “Riksföreningen för metabol hälsa” som arbetar för att förebygga metabola sjukdomar och för att du ska tillgång till den bästa vården (hälsofrihet) om du drabbas av kroniska sjukdomar.

40 miljoner människor dör varje år i förtid på grund av metabol ohälsa. Dagens makthavare tycker uppenbarligen att detta inte är tillräckligt då de med KAM-utredningen vill begränsa våra möjligheter att både förebygga och behandla metabola sjukdomar (som t.ex. diabetes och cancer). Dagens makthavare vill bevisligen hålla oss lagom sjuka så vi inte orkar protestera mot politiskt vansinne och läkemedelsindustrin som ägs av globalisterna ska enligt våra politiker ha ett oinskränkt monopol på våra liv och skattepengar. Vem tjänar egentligen på denna politik?


Lyssna på det inspelade samtalet på hur en jurist på Socialstyrelsen försöker dribbla bort att de mörkar för folket genom att censurera viktiga remissyttranden (som inte stöder deras egen politiska agenda).


KAM-utredningen har lagt fram ett lagförslag som allvarligt kommer att begränsa alternativmedicinarnas rätt att behandla olika sjukdomar i botande syfte, vilket det Komplementärmedicinska Riksförbundet (KMR) vände sig emot.

KMR:s remissyttrande publicerades dock inte på Regeringens hemsida trots att KMR är remissinstans. KMR har kämpat för att få Socialdepartementet att publicera yttrandet, men förgäves. Nu JO-anmäls Socialdepartementets tjänsteman av KMR för hanteringen.

KAM-utredningen – Komplementärmedicinska Riksförbundet JO-anmäler SocialdepartementetNHF
.
KAM-utredning bryter mot EU-rätten och gällande patientsäkerhetslagNHF
.
Kjell Asplunds KAM-lagförslag sågas helt av NHF Sweden – hela utredningen måste diskvalificeras NHF (med NHF SWEDENs sakliga remissyttrande på 89 sidor plus fyra bilagor)

Gula västarna menar att det är hög tid att återinföra tjänstemannaansvar, saklighet, objektivitet och opartiskhet (för så här får det inte gå till). Gula västarna har ett väl utarbetat lagförslag på hur grundlagen bör ändras så att makten återförs till folket.


Vad kan Du göra?

Förutom att informera dig via oberoende källor kan du bli medlem i viktiga organisationer som tar fighten för din hälsofrihet och demokrati. Sedan måste du ge dagens makthavare sparken i nästa val år 2022. Det innebär att du måste se till att dagens riksdagspartier hamnar under 4 % och därmed åker ut ur riksdagen och regeringen – vilket är hela folkets ansvar.

Klicka på bilden för att förstora den

Integrativ medicin

Vill du kunna välja bland flera behandlingsalternativ (hälsofrihet) eller vill du att våra makthavare (politiker och tjänstemän) ska bestämma att det endast är lagligt att bli botad med hjälp av skolmedicin (som bevisligen fungerar uruselt vid behandling av kroniska sjukdomar)?

Riksdagsvalet 2022 är ett val mellan monopol eller hälsofrihet! Varför nöja sig med en “pusselbit” när man kan få tillgång till samtliga? Vilket avsevärt skulle öka hälsan OCH sänka kostnaderna!

Klicka på bilden för att förstora den

KAM-utredningen – Michael Zazzio i het debatt med utredaren Kjell Asplund >>> klicka här