Att koldioxideffekten är en bluff är sedan länge vetenskapligt verifierat >>> Klimatfakta

Chalmers har ockuperats av “stollar” som nu förminskar skolan – som sänker högskolans trovärdighet, dess heder och varumärke. Skolan håller på att förvandlas till ett propagandainstitut som förr var vanliga i forna öststater.

Vad händer med Sverige om utbildning och kompetens sätts på undantag? Vad händer med skatteintäkter och välfärden när kunskapsjobben (och alla kringjobb) flyttar någon annanstans?

Denna galenskap måste stoppas! NU!