Mikael Nordfors säger rakt ut och sanningsenligt vad som just nu sker och frågan är vad du väljer? Frihet eller slaveri? Om du väljer slaveri behöver du inte göra någonting då våra korrupta och lögnaktiga politiker och ämbetsmän sköter den transformationen med stöd av EU, FN och WHO (som även de är genomkorrupta – ulvar i fårakläder). Om du däremot väljer livet så måste du agera. En bra början är att själv ta reda på vad som sker och sedan tänka själv (överlåt INTE analysen till propagandamediet SVT). En bra början är också att INTE ta vaccinet som sannolikt kommer att göra oss sterila eller döda oss inom fem år (läs på själv >>> https://vaccin.me/).

  • Kort och bra sammanfattning om hur våra företrädare bokstavligen tar livet av oss >>> klicka här

Bra saklig information om vad som händer i Sverige och ute i världen >>> https://jmm.nu