Land ska med lag byggas

SLÄNG INTE BORT DIN RÖST

Det är dags att på allvar försöka åtgärda det faktum att Sverige har gått in i en återvändsgränd i vilken politikerna förbrukar enorma resurser utan att problemområdena i samhället som skola, vård, omsorg, försvar, rättsväsende, integrationen med mera nämnvärt förbättras – snarare tvärtom, de flesta utvecklingskurvor åt fel håll.​

Det som krävs nu är en fördjupad demokrati med nya spelregler för politiken. Spelregler som dels kan ge fler genomtänkta beslut och dels en större personlig ansvarighet hos politikerna. Läget är allvarligt men inte hopplöst. Det är hög tid att påbörja resan mot genomgripande svenska reformer som löser systemfel utifrån ett holistiskt synsätt – vilket kräver att man tänker nytt inom politiken (vilket kräver nya politiker).

Läs hur vår konstitution (grundlagen) bör reformeras för att säkra demokratin (som idag är under attack) >>> klicka här

Omstart Sverige : ett nytt ramverk för den svenska samhällsutvecklingen