Swebbtv informerar om det som statstelevison (SVT) tiger om och Swebbtv förklarar hur saker och ting hänger ihop så att medborgarna får hela bilden. Det gör att var och en lättare kan bilda sig en egen uppfattning om samhällsutvecklingen – baserat på fakta och helheten.

Se intervjun nedan som ger en sammanfattning om vart Sverige är på väg.

Svensk Webbtelevision 53 100 prenumeranter

Citat 25 april 2020: I denna Lördagsintervju möter Swebbtvs Erik Berglund webbkanalens ledare Mikael Willgert. Mikael berättar att han är civilingenjör i teknisk fysik från KTH. Han har jobbat inom industrin i olika svenska bolag med att etablera utvecklingsorganisationer för produkter och system. Mikael tror att Svenska företag kommer fortsätta att vara framgångsrika tack vare de skickliga svenska ingenjörerna och affärsmännen.

Mikaels politiska intresse vaknade i tonåren med insikten om den fasansfulla situationen i Sovjet som negligerades av socialdemokraterna och kommunisterna i Sverige. Mikael fick barn tidigt och familjen drabbades av ungdomsrån vid flera tillfällen i början av 2000-talet. Han bildade tillsammans med andra föräldrar en grupp som uppmärksammade denna fråga.

Frågetecknen inför utvecklingen i Sverige växte successivt och efter att ha läst boken “Låsningen” av Jan Tullberg bestämde sig Mikael för att det var nödvändigt att agera. Detta var i samband med valet 2014.

Han funderade över vilken som var den viktigaste faktorn för att Sverige utvecklades negativt och kom fram till att medierna var det viktigaste området att engagera sig i. Han träffade Jan Sjunnesson, som tidigare var chefredaktör på Samtiden. De kom överens om att försöka etablera en mediekanal. Första programmet blev ett inslag i början av 2016 om flyktingförläggningar i en liten ort i Ånge kommun.

Mikael berättar att verksamheten successivt har vuxit och att den senaste månaden hade programmen 1,5 miljoner visningar på Youtube. 560.000 unika tittare har sett programmen på Youtube de senaste månaderna.

Över detta finns programmen också på Facebook och varje dag på Öppna Kanalen i Stockholmsregionen. Socialdemokraternas omsvängning mot nationalism och andra följder av Corona innebär enligt Mikael något av ett paradigmskifte. Han ser det som ett strategiskt genidrag som har gjort att S har stigit i opinionen men frågar sig hur det blir efter Corona.

Swebbtv har främst engagerat sig i frågor gällande massmigration, klimatfrågan, familjefrågor och hälsofrågor. Men den senaste tiden har det inte varit någon propaganda för massmigrationen eller klimatet, vare sig i SVT eller andra medier. Mikael tror att det kanske kommer bli svårt att blåsa liv i dessa frågor efter Coronautbrottet. Detta kan göra att opinionen för dessa frågor minskar. Särskilt om det blir en ekonomisk nedgång med hög arbetslöshet. Andra följder är att EU inte längre uppfattas som relevant. Både massmigration, klimatskatterna och EU fortsätter tillsvidare som att inget har hänt men nu gäller det att få stopp på detta.

Medierna är, enligt Mikael, helt opålitliga och har helt svikit sitt uppdrag – men han hoppas att det nu kan komma en tillnyktring. Många inom medierna mår dåligt av allt ljugande och är också rädda att bli av med jobbet. Han anser att många inom medier och bland makthavare borde ställas till svars.

Många makthavare behöver också bytas ut mot personer som klarar de uppgifter vi står inför. En viktig fråga är hur vi ska få stopp på missbruket av skattepengar.

Mikael tror att påståendena om att regeringen försökte stänga ner Swebbtv stämmer. Det var jobbigt för Morgan Johansson (S) och Isabella Lövin (MP) att Swebbtv avslöjade deras lögner och felaktiga påståenden.

Vi kommenterar Gretas försök att göra comeback genom att komma in i Coronafrågan men Mikael tror inte att det kommer lyckas eftersom klimatet och därmed Greta har försvunnit från folks intresse, för tillfället.

De viktigaste frågorna för Swebbtv framöver är nog att få stopp på desinformationen runt migrations- och klimatfrågan samt att ställa personer ansvariga för Sveriges situation till svars och att de byts ut.

Mikael berättar att Swebbtv har många människor som vill stödja verksamheten, dock ingen dominerande donator eller organisation som har inflytande. Mikael tycker att det skulle vara rimligt med ett börsnoterad medborgarägd media. Tittarnas stöd har gjort det möjligt att betala arvoden, köpa in nödvändig utrustning och att påbörja arbetet med att skapa en egen plattform som ett alternativ till Youtube. Mikael förklarar att Svensk Webbtelevision organisatoriskt är ett aktiebolag som startades genom en investering av hans utvecklingsbolag Mighty Systems.

Mikael menar att Sverige fram till Olof Palmes tid hade svenska folket som uppdragsgivare vilket successivt har förskjutits mot andra intressenter. Direktval av politiker skulle styra tillbaka intresset mot väljarna.

Erik frågar i avslutningen om KTH skulle kunna bli en ledande teknisk högskola. Mikael är pessimistisk om detta eftersom KTH idag tar alltför stor hänsyn till kön och värdegrund vid utnämningar. Detta är tyvärr något som också orsakar stor skada i näringslivet och i det offentliga.


Ett intressant inlägg (2 maj 2020) på Swebbtv om vad vi kan förvänta oss framöver. Kommer vi att få soppkök framöver? Är våra pengar säkra på banken?

Videon som nämns – om hur man enkelt äter sig frisk:


Stöd Swebbtv:
Swish 123 535 86 92
Bankgiro 147-0558
Bankkonto (månadsgivare) 9235-229 11 86

Hemsida: https://www.swebbtv.se
Webbutik: https://butik.swebbtv.com/ (ladda hem boken “Låsningen” helt gratis >>> klicka här)
Mail: info@swebbtv.se
Anmälan nyhetsbrev: https://www.swebbtv.se/nyhetsbrev


PS. Nu har Swebbtv blivit så stor att kanalen inte längre kan negligeras av makthavarna. Den 9 maj var Swebbtv med i Sveriges Radios Medierna. Mikael Willgert recenserar programmet >>> klicka här

Vår kommentar är att public service klart och tydligt ännu en gång har brutit mot kontraktet som stipulerar saklighet och objektivitet i sin nyhetsförmedling. Finansieringen av public service via tvångsbeskattning bör därför upphävas.