Program – “Gula västarna”

Sverige är i krig och Gula västarna försvarar vår nationella suveränitet (vår demokrati), vår frihet, hälsa, trygghet och välfärd. På den motsatta sidan står Den Djupa Staten (globalisterna) som vill avskaffa länders gränser och ta makten från folken så att de fritt kan maximera sin makt och sina vinster – på medborgarnas bekostnad. Den Djupa Staten (med ett fåtal familjer i toppen) äger redan de globala bankerna, läkemedelsindustrin, vaccinindustrin, GMO-industrin, kemiindustrin, livsmedelsindustrin, m.m. De kontrollerar också massmedia varför de kan lura i folk vad som helst.

Den Djupa Staten står bakom rökridåer för makt, krig, död, miljöförstöring och livegenskap (glöm demokrati och frihet).

Den Djupa Staten har oändligt med pengar och de har infiltrerat forskning, utbildning, myndigheter och många av våra ledande politiker som nu raskt säljer ut vårt land och dess medborgare. De har en armé av välbetalda lobbyister som vi ständigt exponeras för i massmedia (inklusive public service), medan de som protesterar förlöjligas och förföljs. Den Djupa Staten får symboliseras av färgen SVART som oftast symboliserar antingen makt, död eller det okända.

Vad menas med “globalism” (motsatsen till “nationalism”) >>> klicka här

Gula västarna har valt gul färg för att synas och för att GULT är den ljusaste av alla färgerna, därför är det naturligt att den symboliserar energi, livlighet, hopp, frihet, kreativitet och ungdom.

Gula västarna står för energi, livlighet, hopp, frihet, kreativitet och ungdom (vår framtid).

Program i korthet

Bakom varje punkt finns en handlingsplan.

 1. Gula västarna har valt gul färg för att synas!
 2. Gula västarna står för Personlig Integritet!
 3. Gula västarna står för Frihet, Trygghet & Välfärd!
 4. Gula västarna försvarar Yttrandefrihet, Mötesfrihet & Pressfrihet!
 5. Gula västarna representerar Demokrati, Neutralitet & Suveränitet!
 6. Gula Västarna står för Rättssäkerhet, Lag och Ordning!
 7. Gula västarna kräver Säkra Gränser!
 8. Gula västarna kräver att Bryssel respekterar Nationella Beslut!
 9. Gula västarna värnar om Nationen & dess Medborgare!
 10. Gula västarna verkar för hållbar Arkitektur, Byggnation och Miljö.
 11. Gula västarna vill ge alla medborgare Ett Anständigt Liv!
 12. Gula västarna verkar för Hälsofrihet – frihet att välja alternativ vård.
 13. Gula västarna säger Nej till Tvångsvaccinering av medborgarna.
 14. Gula västarna verkar för ett Fritt och Öppet Internet.
 15. Gula västarna säger Nej till GMO i livsmedel, foder, frön & grödor.
 16. Gula västarna verkar för Biologisk Mångfald avseende nyttoväxter.
 17. Gula västarna vill säkerställa tillgång till Hälsokostprodukter & Örter.
 18. Gula västarna vill Minimera Strålningsrisker.

REFLEKTERA. Är det någon av dessa programpunkter som du inte gillar (?) och följdfrågan är hur många punkter “ditt parti” uppfyller i akt och handling? Någon enda?

Programmet i utskriftsvänligt format >>> PDF