”Näthatsgranskaren” förföljer pensionärer för pengar >>> klicka här

Observera att näthatsgranskare uppbär en hög, statligt finansierad lön för att leta upp svenskar som uttryckt sig oförsiktigt när de kritiserat makthavare eller deras politik (främst då immigrationspolitiken), och för att anmäla dessa för yttrandefrihetsbrott. Detta liknar de metoder som Stasi använde i Östtyskland.


Citat: Återigen är SwebbTV i skamvrån för att ha exponerat sanning och fakta som är obehaglig för systemet vi lever i. Dom är just nu hindrade i två veckor från att lasta upp nya program av hög journalistisk kvalité.

Samtidigt som censuren blir alltmer synlig skrämmer också den så kallade näthatsgranskaren till självcensur genom att åtala människor som använder sin rätt till att uttrycka sig fritt. Detta är en negativ men väntad utveckling utifrån att samhället nu fort förändras när människor via internet kan komma till tals.

Men samtidigt så visar utvecklingen tydligt att allt vårt gemensamma arbete i sanningens tjänst gör nytta och har en stor positiv verkan i samhället. Låt oss öka insatserna och fortsätta vårt positiva arbete med att sprida sanning och kunskap om vår värld.


Gula västarna kommer inte att tumma på yttrandefrihet, mötesfrihet och pressfrihet – som ju utgör demokratins hörnstenar. Gummilagparagrafen “hets mot folkgrupp” ska avskaffas, en lag som idag används mot svenska medborgare som med alla rätt kritiserar en vansinnig migrationspolitik. Det är en censurparagraf och denna “hets mot svenskar paragraf” har anstiftats av våra riksdagspartier. Varför accepterar vi stillatigande detta övergrepp?

Redan idag kan du enkelt protestera mot denna ordning (anonymt och helt utan förpliktelser) >>> klicka här (på köpet ökar du dina valmöjligheter på valdagen september 2022)