“Vägen till helvetet är kantat av goda intentioner” – Samuel Johnson (1709-1784)

Hela “Sverigekroppen” är idag drabbat av en “virus” som nu snabbt bryter ner demokratin, vården, tryggheten och välfärden. Sverige styrs idag av “godhetsnarkomaner” som har utvecklat en “godhetstyranni” och våra politiker agerar efter dogmer som saknar verklighetsförankring och resultatet blir därefter (en katastrof för medborgarna).

Politisering av samhällstjänster sker på bekostnad av effektivitet vilket blir en plåga för de som vill göra ett bra jobb inom respektive verksamhet som skola, vård, omsorg, polis, försvar med flera. Även våra utbildningsinstitutioner är infekterade av genus- och klimatrams (läs t.ex. “Klimatstollar har fått en plattform på Chalmers”). Läs även vetenskaplig fakta om klimatet som klart och entydigt visar att dagens klimatpolitik är falsk.

Lösningen är att i nästa val rösta bort dagens riksdagspartiet (alla åtta) som tydligt visat att de inte är mogna sitt uppdrag och låt oss be att det finns en slagkraftigt kompetent alternativ på valdagen.