USA är under regelrätt attack och om de goda krafterna förlorar detta krig så riskerar vi också att snart att förlora vår frihet och vår välfärd – och förlora den gnutta demokrati som vi har kvar. Det som visas i nedanstående video gäller även i högsta grad Sverige där censuren nu sprider sig som en präriebrand inför ett planerat maktövertagande, varefter vi skulle förlora den gnutta demokrati som fortfarande finns kvar. Även det svenska valet var med stor sannolikhet riggat 2018 med tanke på hur valsiffrorna förändrades efter en nedstängning av rösträkningen under valkvällen (en statskupp).

Vill du leva under en diktatur enligt kinesisk modell, där en liten maktelit bestämmer allt över folkets huvud?

Efter ett valfusk av bibliska proportioner står USA inför ett krig vars utgång även kommer att avgöra även vår framtid som en suverän nation, avgöra vår frihet och vårt välstånd. Detta krig som egentligen pågått under mer än fyra år kan nu utmynna i regelrätta konventionella strider på amerikansk mark redan efter 6 januari 2021! Observera att detta inte nämns med ett ord i svensk massmedia, som redan är “ockuperad” av främmande makt (liksom våra politiker). Det finns risk att kriget kan bli globalt och om det sker så har redan det tredje världskriget börjat (WWIII)!

Hur tänker då våra politiker och SVT hantera det som inte längre kan döljas?

Våra politiker arbetar nu för högtryck för att sänka det svenska samhället med hänvisning till en pandemi som inte är värre än en vanlig influensa och för detta brott som redan har krossat tusentals människors ekonomi och kostat tusentals människoliv har våra politiker dömts av en internationell tribunal för brott emot enligt den stadga Sverige skrivit under (se öppet e-brev nedan).


Fängelsedomar har utdömts mot regeringens ministrar inklusive statsminister Stefan Löfven

International Criminal Code samt här kan Regeringen (statsminister Stefan Löfven, övriga ministrar i Regeringen samt tjänstemän på regeringskansliet) ta del av domen och de vittnesmål, den bevisning och de vittnesintyg som har legat till grund för domstolens dom och beslut om att omgående förbjuda:

  • alla former av sociala kontrollmetoder som baseras på coronaviruset
  • samtliga existerande vacciner
  • aspartam
  • 5G

Domar:

  • De politiker/ministrar som i sin verksamhet har agerat för inköp/distribution av coronavirusvacciner har dömts till 10 års fängelse för detta.
  • De politiker/ministrar som i sin verksamhet har agerat för införandet av sociala kontrollmetoder baserat på coronaviruset har för detta dömts till 10 års fängelse.
  • De politiker/ministrar som i sin verksamhet har agerat för ett påskyndande av implementeringen av 5G (till exempel statsminister Stefan Löfvens 5G-initiativ i maj 2018) har dömts till 10 års fängelse för detta.

Tribunalens dom är redan offentliggjord. Detta e-postmeddelande har tillställts massmedia samt svenska myndigheter.

Tribunalens domare är till antalet omkring 30 stycken. Tribunalen har sitt säte i Vancouver i Kanada. Tribunalen baserar sina domar på Romstadgan, Universal Law, Natural Law, Common Law och Social Law. Sverige är ett av de 118 länder som har ratificerat Romstadgan. Michael Zazzio som är bosatt i Sverige är en av tribunalens domare. Han är tribunalens företrädare i de nordiska länderna samt i det övriga Europa, förutom i Storbritannien och på Irland.

Hovmantorp den 22 december 2020

Michael Zazzio,
domare i tribunalen Natural and Common Law Tribunal for Public Health and Justice