Uppdatering 27 november 2019 (och det är uppenbart att informationen censureras så att medborgarna ska vilseledas):

Ole Dammegårds hemsida … https://lightonconspiracies.com/

Censurerade videos (som man inte vill att du ska se) >>> klicka här

Det tråkiga är att mycket pekar på att regeringen (S+MP med stöd av C och L) med justitieminister Morgan Johansson (S) i spetsen är delaktiga i denna komplott mot folket med syfte att underminera vår frihet, trygghet och välfärd – så att det blir fritt fram för globala globala intressen att ta befälet. Något att beakta i nästa val.


Två tänkbara scenarier:

  1. Om en “terror attack” sker så vet vi att våra egna politiker och våra egna myndigheter ligger bakom för att skrämma folket – så att de sedan kan skärpa kontrollen av medborgarna.
    .
  2. Om det inte sker något så kan det bero på att false flag operationerna har blivit känd av så många att de inte vågar dra igång “terrorn”.

Dan Eliasson (känd för sitt misslyckade ledarskap inom både Försäkringskassan och Polisen) gav ut rekommendationer och en broschyr till samtliga hushåll, när han blev utnämnd till generaldirektör för Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB), om att alla borde se till att klara sig 72 timmar (3 dygn) på egen hand i händelse av kris.

Varför tre dagar?

Är det tanken att med “terrordåd” slå ut viktiga samhällsfunktioner under tre dagar – tillräckligt för att skaka om medborgarna för att sedan enklare kunna ta befälet över landet (med kanske främmande NATO-trupp i landet, för att “återställa tryggheten”)? Inom en snar framtid får vi klarhet.

Ladda hem broschyren … klicka här

Hur länge anser MSB att man ska klara sig utan stöd vid en kris?

MSB vill inte låsa fast rekommendationer vid en viss tid. Under en kris är det svårt att ge några tidsgarantier, det är bland annat beroende av vad som har hänt och hur många som är drabbade.

En vanlig rekommendation är att man ska klara sig utan stöd i 72 timmar. Det kan vara bra att ha den inriktningen. Samtidigt är det rimligt att sträcka ut rekommendationen. Det kan ju vara så att de verkligt allvarliga konsekvenserna av exempelvis ett omfattande elavbrott uppstår först efter några dagar och då är det bra att ha beredskap för att klara sig och sina näras viktigaste behov en något längre tid.

Källa: Krisinformation.se


VÄLFÄRDENS KRIS: Vad händer om förfallet accelererar?

Vad svamlar vår statsminister om? Han såg inte det komma?!

Står vi inför en omedelbar attack? Yttrandefrihet, pressfrihet och mötesfrihet är redan kraftigt beskuren i Sverige (vilket skett smygvägen).

Rättsväsendet i Sverige har upphört att fungera vilket innebär att Sverige är ett dukat “smörgåsbord” för kriminella från hela världen. T.ex. begås det mellan 200 – 400 våldtäkter VARJE DAG i Sverige och en ström av skåpbilar med stöldgods passerar gränser varje dag och tullen får inte ingripa – medan våra politiker klimatlarmar och hittar på en skatt på plastpåsar.

ETT OMSKAKANDE DEBATTINLÄGG: Står vi inför en större “false flag” attack i Sverige? Vet du vilka som är dina fiender?

Vem tar ansvar för Sveriges sönderfall? Svaret är INGEN!

  • Patrik Engellau: De straffria och ansvarslösa >>> klicka här

Vad kan Du göra?

Accepterar du stillatigande att demokratin, tryggheten och välfärden demoleras för dig och dina barn eller tänker du göra något åt det? Det enda som krävs för att ondskan ska segra är att goda medborgare gör ingenting!

Bryt den tystnadskultur som idag råder och börja våga diskutera dagens vanvettiga politik med vänner och bekanta. Informera dig via oberoende media (som t.ex. SwebbTV.se) och ge dagens politiker sparken i nästa val år 2022.

Medborgarna kan delas in i två grupper: 20 % söker aktivt information och 80 % gör det inte (de nöjer sig med SVT och DN) – och majoriteten blir således grundlurad. Tänk om 80 % kunde vakna och våga prata!

Protestera idag >>> klicka här